#1

holzweg to heaven / holzweg to hell

2001-2016

pyrographie auf holz

______________________________________